XXXII Niedziela Zwykła - 07.11.2021 r.

 

            Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

700   o. Stanisław                                              1. o. Paweł

830   o. Jarosław                                               1. o. Andrzej C.                2. o. Cezary      

1000  o. Artur                                                    1. o. Jarosław                  2.  o. Łukasz

1130   o. Andrzej C.                                           1. o. Paweł                       2. o. Stanisław

1300  o. Łukasz                                                 1. o. Cezary                      2. o. Artur

1600  o. Cezary                                                 1. o.  Andrzej C.              2. o. Łukasz

1800   o. Paweł                                                 1. o.  Jarosław                 2.  o. Artur

                               

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.