Uroczystość Wszystkich Świętych - 01.11.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                              1. o. Cezary

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Stanisław                            2. o. Mirosław                              

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Andrzej D.                        2.  o. Paweł                                     

11.30    o. Paweł                                    1. o. Jarosław                             2. o. Krzysztof D.     

13.00    o. Mirosław                             1. o. Łukasz                               2. o. Stanisław    

16.00    o. Cezary                                  1. o.  Paweł                                  2. o. Mirosław   

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Cezary                                2. o.  Jarosław                               

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.