XXIX Niedziela Zwykła - 17.10.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Krzysztof D.                       1. o. Andrzej D.

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Mirosław                           2. o. Krzysztof D.                           

10.00    o. Jarosław                            1.  o. Łukasz                              2.  o. Paweł                                              

11.30    o. Paweł                                   1. o. Mirosław                          2. o. Jarosław     

13.00    o. Mirosław                           1. o. Paweł                                  2. o. Łukasz   

16.00    o. Stanisław                           1. o.  Jarosław                            2. o. Krzysztof D.  

18.00    o. Paweł                                  1. o. Krzysztof G.                        2. o.  Stanisław                              

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.