XXVII Niedziela Zwykła - 03.10.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Artur                                    1. o. Paweł   

8.30      o. Łukasz                                1. o. Andrzej D.                          2. o. Mirosław                                          

10.00    o. Andrzej D.                         1.  o. Cezary                               2.  o. Krzysztof                                          

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Jarosław                           2. o. Samuel    

13.00    o. Mirosław                            1. o. Krzysztof D.                     2. o. Łukasz    

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Artur                             2. o. Andrzej C.  

18.00    o. Paweł                                   1. o. Cezary                            2. o.  Jarosław                                   

 

Homilia  –  List KEP na Dzień Papieski

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.