XXIII Niedziela Zwykła - 05.09.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Cezary                                 1. o. Andrzej C.  

8.30      o. Artur                                    1. o. Mirosław                  2. o. Łukasz                                           

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Cezary                       2.  o. Paweł                                           

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Artur                          2. o. Krzysztof D.    

13.00    o. Mirosław                             1. o. Paweł                         2. o. Łukasz  

16.00    o. Łukasz P.                              1. o.  Andrzej C.               2. o. Krzysztof D.  

18.00    o. Paweł Dz.                             1. o. Mirosław                    2. o.  Andrzej K.                                    

 

Homilia  –  List Biskupów z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.