XXII Niedziela Zwykła - 29.08.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Artur                                   1. o. Andrzej C.  

8.30      o. Jarosław                            1. o. Franciszek                  2. o. Paweł                                             

10.00    o. Radomir                             1.  o. Mirosław                  2.  o. Jarosław                                       

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Radomir                     2. o. Franciszek    

13.00    o. Mirosław                            1. o. Dariusz B.                 2. o. Paweł    

18.00    o. Franciszek                            1. o.  Radomir                   2. o. Jaroslaw  

19.30    o. Dariusz B.                            1. o. Stanisław                   2. o.  Artur                                 

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.