XXI Niedziela Zwykła - 22.08.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Andrzej D.                           1. o. Adam  

8.30      o. Franciszek                          1. o. Andrzej D.                  2. o. Mirosław                                        

10.00    o. Grzegorz                             1.  o. Franciszek                 2.  o. Andrzej C.                                               

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Grzegorz                     2. o. Mirosław    

13.00    o. Mirosław                            1. o. Andrzej C.                   2. o. Franciszek    

18.00    o. Paweł                                   1. o.  Stanisław                   2. o. Grzegorz

19.30    o. Cezary                                 1. o. Paweł                           2. o.  Stanisław                                       

 

Homilia  –  br. Piotr Wrotniak OFMCap, misjonarz z Gabonu

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.