UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - 15.08.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Łukasz W., Minister prowincjalny                           1. o. Andrzej C.  

8.30      o. Grzegorz                            1. o. Paweł                           2. o. Mirosław                                                

10.00    o. Andrzej D.                         1.  o. Franciszek                   2.  o. Jarosław                                                

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Grzegorz                     2. o. Andrzej D.   

13.00    o. Mirosław                            1. o. Adam                         2. o. Paweł    

18.00    o. Franciszek                            1. o.  Grzegorz                2. o. Jarosław

19.30    o. Paweł                                   1. o. Stanisław                  2. o.  Andrzej C.                                      

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.