XVIII Niedziela Zwykła - 01.08.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Andrzej D.  

8.30      o. Jaroslaw                            1. o. Mirosław                  2. o. Andrzej C.                                        

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Dariusz B.                  2.  o. Jarosław                                      

11.30    o. Andrzej C.                         1. o. Radomir                       2. o. Piotr

13.00    o. Mirosław                             1. o. Grzegorz                  2. o. Stanisław   

18.00    o. Grzegorz                              1. o.  Radomir                  2. o. Jarosław

19.30    o. Piotr                                     1. o. Paweł                  2. o.  Mirosław                                 

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.