XVII Niedziela Zwykła - 25.07.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Mirosław

8.30      o. Radomir                            1. o. Andrzej C.                   2. o. Grzegorz                                        

10.00    o. Grzegorz                             1.  o. Jarosław                 2.  o. Dariusz B.                                       

11.30    o. Andrzej C.                         1. o. Radomir                       2. o. Adam

13.00    o. Mirosław                             1. o. Grzegorz                  2. o. Paweł  

18.00    o. Paweł                                   1. o.  Radomir                  2. o. Adam  

19.30    o. Dariusz B.                            1. o. Stanisław                  2. o.  Paweł                                 

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.