XVI Niedziela Zwykła - 18.07.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Franciszek

8.30      o. Adam                                  1. o. Mirosław                     2. o. Andrzej D.                                     

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Dariusz B.                 2.  o. Jarosław                                       

11.30    o. Franciszek                          1. o. Paweł                             2. o. Radomir

13.00    o. Mirosław                             1. o. Stanisław                 2. o. Franciszek

18.00    o. Dariusz B.                            1. o.  Jaroslaw                 2. o. Adam  

19.30    o. Radomir                              1. o. Andrzej C.                 2. o.  Mirosław                          

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.