XV Niedziela Zwykła - 11.07.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Stanisław

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Mirosław                     2. o. Radomir                                        

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Dariusz B.                  2.  o. Franciszek                                   

11.30    o. Franciszek                            1. o. Jarosław                    2. o. Adam

13.00    o. Mirosław                             1. o. Radomir                    2. o. Dariusz B.

18.00    o. Stanisław                             1. o.  Andrzej D.                2. o. Mirosław  

19.30    o. Andrzej D.                            1. o. Stanisław                   2. o.  Paweł                                

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.