IV Niedziela Zwykła - 04.07.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                              1. o. Stanisław

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Radomir                     2. o. Mirosław                                        

10.00    o. Grzegorz                             1.  o. Dariusz B.                 2.  o. Paweł                                           

11.30    o. Franciszek                         1. o. Radomir                       2. o. Mirosław

13.00    o. Mirosław                             1. o. Dariusz B.                2. o. Adam

18.00    o. Stanisław                             1. o.  Franciszek                2. o. Paweł

19.30    o. Paweł                                   1. o. Stanisław                   2. o.  Mirosław                          

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.