XI Niedziela Zwykła - 13.06.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Adam

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Piotr                          2. o. Franciszek                                       

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Mirosław                 2.  o. Dariusz B.                                                 

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Paweł                        2. o. Jarosław

13.00    o. Mirosław                             1. o. Franciszek              2. o. Piotr

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Adam                       2. o. Andrzej C.

18.00    o. Franciszek                          1. o. Radomir                  2. o.  Jarosław      3. o. Mirosław                         

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej