Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi - 12.06.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

6.30      o. Jarosław                             1. o. Dariusz B.    

7.30      o. Andrzej D.                           1. o. Radomir                   2. o. Paweł                                               

8.30    o. Adam                                     1.  o. Mirosław                  2.  o. Franciszek                                               

10.00    o. Stanisław                             1. o. Adam                         2. o. Andrzej D.

 

18.00    o. Mirosław                              1. o. Adam                          2. o.  Paweł                             

 

Homilia  –  o. Stanisław

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej