X Niedziela Zwykła - 06.06.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Grzegorz                             1. o. Radomir    

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Mirosław                 2. o. Andrzej C.                                       

10.00    o. Adam                                  1.  o. Jarosław                 2.  o. Dariusz B.                                     

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Adam                       2. o. Paweł

13.00    o. Mirosław                             1. o. Piotr                       2. o. Franciszek

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Radomir               2. o. Artur   

18.00    o. Piotr                                     1. o. Grzegorz                2. o.  Jarosław            3. o. Dariusz B.                        

 

Homilia  –  o. Stanisław Miciuk

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej