UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 30.05.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Mirosław    

8.30      o. Piotr                                    1. o. Andrzej C.                  2. o. Stanisław                                       

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Adam                       2.  o. Paweł                                 

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej D.                2. o. Jarosław        

13.00    o. Mirosław                            1. o. Dariusz B.                 2. o. Piotr

14.30    o. Mirosław     –    Komunia rocznicowa dzieci 

16.00    o. Dariusz B.                            1. o.  Adam                   2. o. Stanisław   

18.00    o. Stanisław                             1. o. Radomir                  2. o.  Jarosław        3. o. Paweł                            

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej