UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. - 23.05.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Radomir   

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Adam                           2. o. Grzegorz                                        

10.00    o. Mirosław                            1.  o. Jarosław                 2.  o. Paweł                                  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Adam                        2. o. Mirosław      

13.00    o. Łukasz Woźniak, prowincjał                                  1. o. Dariusz B.                 2. o. Paweł

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Andrzej C.                  2. o. Grzegorz   

18.00    o. Artur                                    1. o. Jarosław                  2. o.  Radomir                               

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej