Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 16.05.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Andrzej D.   

8.30      o. Jarosław                            1. o. Piotr                           2. o. Paweł                                             

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Franciszek                 2.  o. Jarosław                           

11.30    o. Mirosław                            1. o. Andrzej C.                  2. o. Grzegorz     

13.00    Bp Józef                                  1. o. Adam                        2. o. Paweł

16.00    o. Piotr                                     1. o.  Stanisław                 2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                            1. o. Jarosław                  2. o.  Stanisław                             

 

Homilia  –  bp Józef Wróbel od godz. 8.30 ( słowo pasterskie w ramach wizytacji)  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej