VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 09.05.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Jarosław  

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Piotr                           2. o. Grzegorz                                         

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Stanisław                 2.  o. Dariusz B.                         

11.30    o. Mirosław                            1. o. Andrzej C.                  2. o. Artur         

13.00    o. Mirosław                            1. o. Dariusz B.                 2. o. Franciszek

15.00     o. Piotr                                   1. o. Adam                          2. o. Andrzej C.

16.00    o. Grzegorz                              1. o.  Stanisław                 2. o. Radomir   

18.00    o. Franciszek                            1. o. Mirosław                 2. o.  Piotr                                    

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej