V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 02.05.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Piotr   

8.30      o. Piotr                                  1. o. Andrzej D.                   2. o. Dariusz B.                                      

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Radomir                   2.  o. Paweł                                 

11.30    o. Mirosław                            1. o. Artur                          2. o. Jarosław    

13.00    o. Paweł                                 1. o. Adam                        2. o. Dariusz B.

14.15    o. Mirosław                           1. Andrzej C.

16.00    o. Dariusz                                1. o.  Piotr                     2. o. Paweł  

18.00    o. Radomir                              1. o. Stanisław                 2. o.  Jaroslaw     3. o. Mirosław                        

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej