Uroczystość NMP Królowej Polski - 03.05.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Radomir                             1. o. Mirosław  

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Stanisław                     2. o. Paweł                                             

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Dariusz B.                   2.  o. Radomir                           

11.30    o. Mirosław                             1. o. Adam                            2. o. Jarosław    

13.00    o. Andrzej C.                          1. o. Piotr                              2. o. Artur

14.15    o. Mirosław                              1. Andrzej C.

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Radomir                     2. o. Dariusz B.   

18.00    o. Piotr                                     1. o. Jarosław                    2. o.  Mirosław                               

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej