III Niedziela Wielkanocna - 18.04.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Mirosław    

8.30      o. Dariusz B.                          1. o. Piotr                         2. o. Radomir                                           

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Dariusz B.                2.  o. Jarosław                            

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                   2. o. Paweł         

13.00    o. Mirosław                            1. o. Adam                        2. o. Franciszek   

16.00    o. Radomir                              1. o.  Andrzej C.               2. o. Piotr

18.00    o. Franciszek                            1. o. Jarosław                  2. o.  Dariusz B.           3. o. Grzegorz                  

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej