V NIEDZIELA WLKP - 21.03.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Jarosław                            1. o. Andrzej C.    

8.30      o. Paweł                                 1. o. Dariusz B.                      2. o. Mirosław                                 

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Adam                           2.  o. Daniel                            

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                     2. o. Radomir            

13.00    o. Mirosław                            1. o. Artur                               2. o. Grzegorz  

14.00    o. Miroslaw                            1. o. Stanisław 

15.00    o. Grzegorz   ( dodatkowa)   1. o. Andrzej C.                  2 . o. Paweł  

16.00    o. Artur                                    1. o.  Adam                           2. o. Dariusz B.                        

18.00    o. Radomir                              1. o. Jarosław                        2. o.  Stanisław                                                                                                         

 

Homilia  –  celebrans  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej