VI Niedziela Zwykła - 14.02.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Radomir                            1. o. Adam  

8.30      o. Mirosław                           1. o. Jarosław                         2. o. Andrzej C.                               

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Franciszek                   2.  o. Dariusz B.                     

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Mirosław                       2. o. Radomir              

13.00    o. Mirosław                            1. o. Daniel                            2. o. Dariusz B.

15.00    o. Dariusz B. ( dodatkowa)   1. o. Andrzej C.                   2. o. Franciszek

16.00    o. Jarosław                              1. o.  Adam                            2. o. Mirosław                          

18.00    o. Franciszek                            1. o. Jarosław                       2. o.  Radomir             

19.00    o. Piotr  (dodatkowa)            1. o. Dariusz B.                      2. o. Daniel

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej