V Niedziela Zwykła - 07.02.2021 r.

 

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Franciszek                                     1. o. Andrzej D.  

8.30      o. Adam                                              1. o. Paweł                              2. o. Mirosław                      

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Grzegorz                      2.  o. Piotr                  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Artur                              2. o. Jarosław              

13.00    o. Mirosław                            1. o. Adam                                        2. o. Dariusz B.           

15.00    o. Paweł  ( dodatkowa)        1. o. Radomir                     2. o. Andrzej C.            

16.00    o. Franciszek                            1. o.  Dariusz B.                   2. o. Artur                     

18.00    o. Artur                                    1. o. Jarosław                          2. o.  Mirosław         

19.00    o. Piotr  (dodatkowa)            1. o. Radomir                      2. o. Daniel

 

Homilia –  o. Franciszek

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej