IV Niedziela Zwykła Rok B - 31.01.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Jarosław                            1. o. Radomir  

8.30      o. Daniel                                1. o. Mirosław                       2. o. Andrzej C.                                   

10.00    o. Franciszek                          1.  o. Artur                            2.  o. Grzegorz                        

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Dariusz B.                      2. o. Daniel      

13.00    o. Mirosław                            1. o. Franciszek                     2. o. Piotr        

15.00    o. Dariusz B. ( dodatkowa)   1. o. Adam                            2. o. Paweł                 

16.00    o. Piotr                                     1. o.  Andrzej C.                   2. o. Grzegorz                           

18.00    o. Radomir                              1. o. Jarosław                          2. o.  Mirosław         

19.00    o. Paweł  (dodatkowa)          1. o. Franciszek                      2. o. Artur

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej