III Niedziela Zwykła ROK B - 24.01.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Daniel                                1. o. Franciszek  

8.30      o. Jarosław                            1. o. Andrzej C.                      2. o. Artur                                           

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Adam                           2.  o. Piotr                  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                       2. o. Jarosław             

13.00    o. Mirosław                            1. o. Radomir                       2. o. Daniel     

15.00    o. Piotr ( dodatkowa)           1. o. Grzegorz                       2. o. Paweł                 

16.00    o. Franciszek                            1. o.  Artur                           2. o. Mirosław                          

18.00    o. Paweł                                   1. o. Jarosław                          2. o.  Dariusz B.        

19.00    o. Radomir  (dodatkowa)      1. o. Franciszek                      2. o. Piotr

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej