II Niedziela Zwykła Rok B - 17.01.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Jaroslaw                            1. o. Mirosław  

8.30      o. Franciszek                         1. o. Andrzej C.                      2. o. Piotr                                            

10.00    o. Radomir                             1.  o. Dariusz B.                    2.  o. Daniel                

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Franciszek                       2. o. Jarosław             

13.00    o. Mirosław                            1. o. Adam                               2. o. Paweł     

15.00    o. Daniel ( dodatkowa)         1. o. Dariusz B.                     2. o. Artur                  

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Andrzej C.                     2. o. Radomir                            

18.00    o. Grzegorz                              1. o. Jarosław                         2. o.  Franciszek                   

19.00    o. Dariusz B.  (dodatkowa)    1. o. Mirosław                     2. o. Piotr

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej