Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06.01.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą )*

7.00       o. Jaroslaw                           1. o. Paweł  

8.30      o. Franciszek                         1. o. Mirosław                        2. o. Daniel                                        

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Radomir                       2.  o. Jarosław                        

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Franciszek                       2. o. Piotr                 

13.00    o. Mirosław                            1. o. Adam                               2. o. Artur        

15.00    o. Daniel ( dodatkowa)         1. o. Grzegorz                       2. o. Andrzej C.                      

16.00    o. Radomir                              1. o.  Andrzej D.                      2. o. Piotr                      

18.00    o. Piotr                                     1. o. Jarosław                          2. o.  Franciszek                   

19.00    o. Grzegorz   (dodatkowa)    1. o. Mirosław                       2. o. Dariusz B.

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej