Niedziela Świętej Rodziny - 27.12.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00       o. Piotr                                 1. O. Andrzej C.

8.30      o. Radomir                             1. o. Dariusz B.                      2. o. Grzegorz                                    

10.00    o. Andrzej D.                         1.  o. Piotr                               2.  o. Artur                

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                       2. o. Jarosław             

13.00    o. Mirosław                            1. o. Radomir                         2. o. Paweł      

15.00    o. Dariusz B. ( dodatkowa)   1. o. Franciszek                    2. o. Adam                 

16.00    o. Daniel                                  1. o.  Andrzej C.                      2. o. Mirosław                        

18.00    o. Franciszek                            1. o. Dariusz B.                        2. o.  Jaroslaw          

19.00    o. Grzegorz  (dodatkowa)     1. o. Daniel                              2. o. Radomir

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Pierwszy spowiednik w I konfesjonale. Drugi w Kaplicy MB Fatimskiej