Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22.11.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                             1.  o. Andrzej C.     

8.30      o. Dariusz BV.                                   1. o. Radomir                         2. o. Mirosław                       

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Dariusz B.                      2.  o. Daniel

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                       2. o. Piotr  

13.00    o. Mirosław                            1. o. Franciszek                      2. o. Adam                                

15.00    o. Paweł                                 1. o. Radomir                                      2. o. Dariusz B.        

16.00    o. Daniel                                  1. o.  Andrzej D                      2. o. Paweł

18.00    o. Franciszek                            1. o. Andrzej C.                        2. o.  Piotr              

19.00    o. Piotr                                     1. o. Franciszek                           2. o. Mirosław  

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie