XXXIII Niedziela Zwykła - 15.11.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                             1.  o. Piotr    

8.30      o. Daniel                                1. o. Andrzej D.                      2. o. Franciszek                                 

10.00    o. Andrzej D.                          1.  o. Radomir                        2.  o. Jarosław  

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Grzegorz                         2. o. Adam  

13.00    o. Mirosław                            1. o. Dariusz                          2. o. Daniel                               

15.00   o. Piotr ( dodatkowa)          1. o. Adam                      2. o. Mirosław       

16.00    o. Grzegorz                              1. o.  Franciszek                  2. o. Andrzej C.

18.00    o. Piotr                                     1. o. Jarosław                       2. o.  Grzegorz       

19.00  o. Radomir  ( dodatkowa)      1. o. Mirosław            2. o. Piotr

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie