XXXII Niedziela Zwykła - 08.11.2020 r.

Celebrans                                                                                        Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                                                1.  o. Mirosław   

8.30      o. Andrzej D.                                                                            1. o. Andrzej C.                      2. o. Piotr      

10.00    o. Jarosław                                                                               1.  o. Daniel                            2.  o. Grzegorz

11.30    o. Andrzej C.                                                                             1. o. Paweł                              2. o. Franciszek  

13.00    o. Mirosław                                                                              1. o. Radomir                        2. o. Adam                                

15.00 ( DODATKOWA)    o. Andrzej D.                                            1. o. Piotr                            2. o. Paweł       

16.00    o. Daniel                                                                                   1. o.  Jaroslaw                        2. o. Adam

18.00    o. Radomir                                                                                1. o. Mirosław                         2. o.  Andrzej D.     

19.00  ( DODATKOWA)     o. Piotr                                                     1. o. Dariusz B.                 2. o. Daniel  

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie