XXIX Niedziela Zwykła - 18.10.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                         1. o. Paweł

8.30      o. Jarosław                                  1.  o. Grzegorz                2. o. Franciszek                            

10.00    o. Andrzej D.                               1. o. Radomir                 2. o. Artur

11.30    o. Franciszek                                1. o. Daniel                      2. o. Dariusz B.

13.00    o. Paweł                                        1. o. Adam                       2. o. Grzegorz      

16.00   o. Dariusz B.                                 1. o. Adam                      2. o. Franciszek

18.00    o. Radomir                                   1. o. Paweł                      2. o. Jarosław                    3. o. Dariusz B.

 

Homilia –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie