XXVI Niedziela Zwykła - 27.09.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Andrzej C

8.30      o. Paweł                                         1. o. Mirosław                    2. o. Piotr                                       

10.00    o. Dariusz B.                                 1.  o. Paweł                           2.  o. Adam

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Dariusz B.                    2. o. Jaroslaw

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Piotr                              2. o. Adam     

16.00    o. Artur                                        1. o. Andrtzej D.                    2. o. Mirosław       

18.00    o. Andrzej D                                1. o. Artur                              2. o.  Jarosław                    3. o. Paweł

 

Homilia –  misjonarze redemptoryści

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie