XXV Niedziela Zwykła - 20.09.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                      1.  o. Andrzej C

8.30      o. Paweł                                         1. o. Radomir                        2. o. Dariusz B.                            

10.00    o. Dariusz B.                                 1.  o. Paweł                           2.  o. Piotr

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Radomir                        2. o. Adam

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Piotr                              2. o. Paweł     

16.00    o. Piotr                                         1. o. Dariusz B.                      2. o. Radomir        

18.00    o. Dariusz B.                               1. o. Andrzej C.                       2. o.  Paweł                      3. o. Grzegorz

 

Homilia –  o. Mirosław, proboszcz   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie