XXIV Niedziela Zwykła - 13.09.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                      1.  o. Andrzej C

8.30      o. Paweł                                         1. o. Mirosław .                   2. o. Radomir                            

10.00    o. Piotr                                         1.  o. Paweł                            2.  o. Andrzej C.

11.30    o. Mirosław                                  1. o. Piotr                              2. o. Adam

13.00    o. Andrzej C.                               1. o. Radomir                       2. o. Paweł     

14.15    o. Mirosław                                  1. Piotr

16.00   o. Andrzej C.                                 1. o. Adam                           2. o. Radomir        

18.00    o. Paweł                                      1. o. Piotr                               2. o.  Mirosław  

 

Homilia –  List KEP o wychowaniu  

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie