XXII Niedziela Zwykła - 30.08.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Franciszek

8.30      o. Paweł                                         1. o. Andrzej C.                       2. O. Radomir                            

10.00    o. Franciszek                               1.  o. Mirosław                         2.  o. Adam  

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Paweł                                 2. o. Radomir  

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Adam                                2. o. Franciszek          

18.00   o. Franciszek                                 1. o. Andrzej C                        2. o. Jarosław       

19.30    o. Radomir                                    1. o. Mirosław                          2. o.  Paweł

 

Homilia –  celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie