XXII Niedziela Zwykła - 30.08.2020 r.

  1. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci dzisiaj na godz. 11.30. We wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli zachęcamy do rozpoczęcia tego kolejnego roku z mądrością i ufnością pokładaną w Bogu. Młodzież szkół średnich oraz nauczycieli i rodziców, zapraszamy na Mszę św. rozpoczynającą rok szkolny we wtorek na godz. 8.00.
  2. We wtorek przypada również kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą pamięcią i modlitwą ogarniamy wszystkie ofiary tego straszliwego okresu historii XX wieku i prosimy Boga o pokój i zachowanie nas od wojny.
  3.  W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

–  I  czwartek –  zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą  dziękczynno-błagalną o nowe powołania kapłańskie i zakonne – adoracja od godziny 15.00 w dużym kościele. 

–  I  piątek – Zapraszamy dzieci na spowiedź od godziny 16.00. Następnie  Msza św. dla dzieci o 16.30. Nabożeństwo wynagradzające Sercu Pana Jezusa o godzinie 17.30 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 – I sobota miesiąca – zapraszamy na Mszę św. z nieszporami maryjnymi o godz. 18.00 oraz różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi i medytacja  pierwszo sobotnia.

 4. Spowiedź dzieci komunijnych ze SP 38 oraz ich rodziców w sobotę 5 września o godz. 9.00. I Komunia św. dla tych dzieci w niedzielę 6 września w dwóch grupach: na Mszy św. o godz. 11.30 oraz druga grupa na Mszy św. o godz. 13.00. W ławkach będzie rezerwacja dla dzieci i ich rodzin, dlatego prosimy parafian w miarę możliwości o uczestnictwo w innych godzinach na Mszy św. ewentualnie zostawienie ławek dla dzieci komunijnych.

5. W przyszłą niedzielę, z racji na I niedzielę m-ca, zapraszamy Członków Żywego Różańca oraz chętnych na spotkanie modlitewne o godz. 15.00.  Spotkanie w dużym kościele.

6. Szczegółowy program uroczystości Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy na plakacie przed kościołem. W sobotę 5 września po Mszy porannej ok. godz. 7.30, wyruszy także piesza pielgrzymka do Wąwolnicy. W tym roku pielgrzymki są objęte szczególnymi przepisami sanitarnymi. Grupa może liczyć nie więcej jak 150 osób. Zapisy od dzisiaj w zakrystii.

7. Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku Mszy św., czyli Msza św. po południu o godz. 16.00, a nie będzie już Mszy o godz. 19.30. W pierwszą niedzielę września rozpoczniemy także bezpośrednie przygotowanie do Misji Parafialnych, które będą prowadzone w dn. 27.09 – 04.10. Prosimy wszystkich o modlitwę, aby Duch Święty odnowił oblicze naszej parafii. 

8. Duszpasterstwo Powołań Prowincji Warszawskiej Kapucynów zaprasza mężczyzn w wieku 18 – 35 lat na Weekend wklasztorze w Lublinie na Poczekajce w dniach 11 – 13 września. Zgłoszenia na numer tel: 797 907 131 lub mail: kapucyni.pow@gmail.com lub na furcie klasztoru. 

9. Przypominamy, że na stronie KEP można pobrać wzór oświadczenia, które rodzice mają prawo złożyć w szkole,  w celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia. Można również wzór oświadczenia pobrać ze stolików z prasą.  

10. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii i klasztoru. Dzieciom i młodzieży rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy darów Ducha Świętego w kształtowaniu swego umysłu i serca. Wszystkim Nauczycielom i Katechetom życzymy zdrowia i sił do przekazywania wiedzy i mądrości, a Wam Kochani Parafianie i Przyjaciele Poczekajki życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i odwagi świadczenia o Chrystusie.

 

 Zaproszenie Metropolity Lubelskiego na uroczystości Maryjne

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Po raz kolejny zwracam się do Was z zaproszeniem na uroczystości Maryjne do naszych głównych sanktuariów. Przemawiając na Jasnej Górze, papież Franciszek mówił do pielgrzymów: „Wam, którzy nieustannie do Niej przychodzicie, niech Maryja nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść Ewangelii. Prośmy o łaskę abyśmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i dzielenia. Niech Ona, Przyczyna naszej radości, która wnosi pokój pośród nawału grzechu i zawirowań historii, wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi.”

            Tegorocznym uroczystościom Maryjnym w Wąwolnicy w niedzielę 6 września o godz. 12.00 będzie przewodniczył Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas Polski Wojciech Polak. W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wtorek 8 września o godz. 11.30, zgromadzimy się wokół Bazyliki Mariackiej na Górze Chełmskiej. Naszej modlitwie przewodniczył będzie Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

W niedzielę, 4 października, o godz. 12.00 spotkamy się w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Patronki Nowej Ewangelizacji. Odpustowej Eucharystii będzie przewodniczył Biskup Pomocniczy naszej Archidiecezji Adam Piotr Bab.

Zachęcam do udziału w tradycyjnych pielgrzymkach pieszych do Wąwolnicy i do Chełma, przy zachowaniu wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. W obu tych sanktuariach pobłogosławione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdzięczności wobec Stwórcy za tegoroczne plony.

            Wdzięczni za dar św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin i w oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczmy się, tak jak Prymas Tysiąclecia, służyć samemu Bogu – Soli Deo oddając się całkowicie pod opiekę Matki Najświętszej – zgodnie z papieskim zawołaniem  Totus Tuus – Cały Twój!

 

Wszystkim z serca błogosławię                                            Wasz Biskup Stanisław