XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 16.08.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Dariusz B                                    1.  o. Mirosław    

8.30      o. Radomir                                    1. o. Andrzej D.                      2. o. Andrzej C.                           

10.00    o. Andrzej D.                                1.  o. Dariusz B.                     2.  o. Adam

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Mirosław                      2. o. Radomir  

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Dariusz B.                    2. o. Andrzej C.        

18.00   o. Dariusz B.                                 1. o. Andrzej D.                     2. o. Radomir        

19.30    o. Adam                                        1. o. Mirosław                    2. o. Andrzej C.   

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie