UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - 15.08.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                      1.  o. Piotr           

8.30      o. Piotr                                           1. o. Andrzej D.                      2. o. Andrzej C.                           

10.00    o. Andrzej D.                                1.  o. Dariusz B.                     2.  o. Adam

11.30    o. Andrzej C.                                 1. o. Mirosław                      2. o. Radomir  

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Dariusz B.                    2. o. Piotr         

18.00   o. Dariusz B.                                 1. o. Andrzej D.                     2. o. Radomir        

19.30    o. Adam                                        1. o. Andrzej C.                  2. o. Mirosław       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie