XVIII Niedziela Zwykła - 02.08.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                      1.  o. Dariusz B.                        

8.30      o. Dariusz B.                                  1. o. Paweł                            2. o. Piotr                                   

10.00    o. Piotr                                          1.  o. Franciszek                    2.  o. Mirosław   

11.30    o. Franciszek                                 1. o. Jarosław                        2. o. Dariusz B.  

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Franciszek                    2. o. Piotr         

18.00   o. Paweł                                        1. o. Krzysztof                         2. o. Jarosław       

19.30    o. Piotr                                          1. o. Grzegorz                          2. o. Mirosław          

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie