XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.07.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                            1.  o. Adam         

8.30      o. Jaroslaw                                    1. o. Paweł                            2. o. Dariusz B.                        

10.00    o. Franciszek                                 1.  o. Mirosław                   2.  o. Andrzej C.  

11.30    o. Dariusz B.                                 1. o. Jaroslaw                        2. o. Paweł   

13.00    o. Mirosław                                   1. o. Artur                              2. o. Franciszek        

18.00   o. Andrzej C.                                 1. o. Adam                              2. o. Jarosław       

19.30    o. Paweł                                        1. o. Franciszek                       2. o. Dariusz B.         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie