XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 05.07.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                1.  o. Paweł                     

8.30      o. Jarosław                                              1. o. Franciszek                   2. o. Artur                          

10.00    o. Mirosław                                             1.  o. Radomir                       2. o. Andrzej C.   

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Franciszek                   2. o. Jaroslaw

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Adam                          2. o. Radomir         

18.00   o. Paweł                                                  1. o. Artur                             2. o. Jarosław       

19.30    o. Franciszek                                         1. o. Mirosław                       2. o. Andrzej C.         

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie