XII Niedziela Zwykła - 21.06.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Radomir                 

8.30      o. Paweł                                                    1. o. Andrzej C.                2. o. Piotr                    

10.00    o. Franciszek                                           1.  o. Mirosław                 2. o. Paweł

11.30    o. Andrzej C.                                            1. o. Adam                          2. o. Artur

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Dariusz B.                 2. o. Piotr         

16.00   o. Piotr                                                      1. o. Radomir                    2. o. Andrzej C.     

18.00    o. Andrzej D.                                         1. o. Franciszek                 2. o. Jarosław       3. o. Dariusz B.       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie