XI Niedziela Zwykła - 14.06.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Artur                                                      1.  o. Radomir                 

8.30      o. Dariusz B.                                            1. o. Paweł                       2. o. Franciszek                      

10.00    o. Jarosław                                              1.  o. Artur                        2. o. Mirosław

11.30    o. Andrzej C.                                           1. o. Bogusław                  2. o. Dariusz B.

13.00    o. Mirosław                                             1. o. Adam                        2. o. Radomir               

16.00   o. Radomir                                             1. o. Adam                          2. o. Jarosław    

18.00    o. Franciszek                                         1. o. Krzysztof                   2. o. Jarosław       3. o. Dariusz B.       

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie