Uroczystość Bożego Ciała - 11.06.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Bogusław               

8.30      o. Radomir                                              1. o. Piotr                         2. o. Andrzej D.                      

10.00    o. Mirosław                                             1.  o. Paweł                       2. o. Franciszek  

           

13.00    o. Paweł                                                    1. o. Dariusz B.               2. o. Radomir               

16.00   o. Bogusław                                            1. o. Adam                      2. o. Mirosław   

18.00    o. Franciszek                                         1. o. Jarosław                       2. o. Andrzej C.      

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie