Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 31.05.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Jarosław                                                1.  o. Artur                      

8.30      o. Grzegorz                                              1. o. Piotr                         2. o. Radomir                         

10.00    o. Andrzej D.                                          1.  o. Jaroslaw                    2. o. Grzegorz  

11.30    o. Andrzej C.   (transmisja on-line)       1. o. Bogusław                    2. o. Mirosław        

13.00    Bp. Mieczysław   (transmisja on-line)    1. o. Dariusz B.                  2. o. Paweł               

16.00   o. Franciszek                                           1. o. Andrzej C.                   2. o. Adam   

18.00    o. Bogusław                                          1. o. Andrzej D.                     2. o. Franciszek     

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie