UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 24.05.2020 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00     o. Radomir                                                    1.  o. Andrzej D.              

8.30      o. Piotr                                                         1. o. Mirosław                    2. o. Artur                   

10.00    o. Andrzej D.                                               1.  o. Jaroslaw                    2. o. Piotr  

11.30    o. Andrzej C.    ( transmisja on-line)           1. o. Bogusław                  2. o. Dariusz B.       

13.00    o. Mirosław                                                 1. o. Franciszek                  2. o. Artur             

 

16.00   o. Bogusław                                                 1. o. Andrzej C.                    2. o. Adam   

18.00    o. Franciszek                                             1. o. Jarosław                       2. o. Radomir    

 

Homilia –  celebrans    

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie